01 Traveller

Flight tickets from Yerevan to Nizhniy Novgorod

 • Ural Airlines 2854
 • 03:15 AM
  05:10 AM
 • Check
 • Aviacsa 141
 • 05:00 PM
  06:45 PM
 • Check

Information of Yerevan Nizhniy Novgorod Flight

Total flights from Yerevan to Nizhniy Novgorod in a week 2 flights
First Flight Ural Airlines 2854 , departs at 03:15 AM
Last Flight Aviacsa 141 , departs at 05:00 PM
Popular Airlines from Yerevan to Nizhniy Novgorod Ural Airlines and Aviacsa
Shortest Time of flights from Yerevan to Nizhniy Novgorod 02h 45m
Airport codes flights from Yerevan to Nizhniy Novgorod Yerevan-EVN,Nizhniy Novgorod-GOJ
Time of Yerevan to Nizhniy Novgorod flights 02h 55m

Yerevan Airport Details

 • IATA code : EVN
 • Address : Yerevan
 • Country : Armenia
 • Latitude : 40.1473007202
 • Longitude : 44.3959007263

Nizhniy Novgorod Airport Details

 • IATA code : GOJ
 • Address : Airport
 • Country : Russia
 • Latitude : 56.2300987244
 • Longitude : 43.7840003967
EVN
GOJ